Pravica avtorja

“Kapitalizem, tako kot vedno, ne more delovati, če lastninska pravica ni jasno določena in spoštovana.”
– Iz eseja o politični ekonomiji glasbe “Hrup” (2008) Jacques Attali

Pripombe na ZKUASP september 2015
Pripombe na ZASP-G marec 2015
Pripombe na predlog sprememb ZASP 2013
Mnenje o predlogu Direktive
Pripombe na predlog sprememb ZASP 2011/12
Predlog sprememb ZASP 2010