Članarina


Članarina znaša 12 EUR letno.
DRUŠTVO ZA ENO GLASBO, POLJEDELSKA 6, 1000  LJUBLJANA|
IBAN SI56 6100 0001 1300 362  DH


Ali ne morem biti član društva, če ne plačam članarine?
Ne, člani so tudi tisti, ki članarine ne plačajo, vendar neplačniki ne morejo aktivno sooblikovati programa društva.

Ali v bodoče ne morem obiskati Salona za ENO glasbo ter drugih dogodkov in prireditev, če ne plačam članarine?
Če je strošek članarine previsok za osebne finance posameznika, lahko ob posameznem obosku Salona za ENO glasbo poravna manjši del članarine, vendar najmanj članarino za 1 mesec, ki znaša 1 EUR.

Ali lahko nastopam v Salonu za ENO glasbo, če člani mojega ansambla ne plačajo članarine?
Salon za ENO glasbo je interni društveni dogodek za člane društva in plačilo članarine bo v prihodnji sezoni verjetno pogoj za uporabo storitev Salona za ENO glasbo.