ENO

Spoštovani,

sklicujem Redno letno skupščino Društva za ENO glasbo:
sreda, 10. maj 2017 ob 11h
v Studiju Metro, Litijska 38, Ljubljana

Predlog dnevnega reda:

1.) Otvoritev skupščine
– ugotovitev sklepčnosti,
– izvolitev zapisnikarja in overovitelja zapisnika,
– potrditev dnevnega reda.

2.) Poročila o delu in poslovanju

3.) Program dela in finančni načrt

4.) Razno (mnenja, pobude in predlogi)

Vljudno vabim k udeležbi in lepo pozdravljam!
Janez Križaj,
predsednik Društva za ENO glasbo


O Društvu za ENO glasbo

Od leta 2005 ENO glasba briše meje med različnimi pristopi glasbenega ustvarjanja. Zavzema se za pestrost glasbene ponudbe v Sloveniji. Podaja znanja, ki v Sloveniji še niso del javnega izobraževanja, kot v državah severno in južno od Slovenije. Društvo nudi nadgradnjo znanj na godalnih inštrumentih, glasbo približuje publiki z organizacijo uličnih nastopov, piše predloge avtorske zakonodaje in preučuje urbano zvočno onesnaževanje. Organiziralo je koncerte slovenskih glasbenikov v 8-ih državah. K sodelovanju s ‘Simboličnim orkestrom’ je privabilo glasbenike iz 13-ih držav.

Posted in ENO | Comments Off on ENO